Apartman 1

musikinstrumente kostenlos downloaden

Apartman 1

 

  • TV sala: lokalni programi i kablovska televizija
  • Restoran: 120 mjesta
  • Klima: sve soba
  • Pogled na more: većina soba
  • Frižider: svaki apartman
  • TV u svakoj sobi
  • Snabdevanje vodom: sopstveni rezervoar
  • Terasa : većina apartmana
  • Parking: sa noćnim čuvarom

 

 Rezervaciju možete izvršiti on-line, telefonom ili e-mailom tiptoi lieder herunterladen. Rezervacija se kao definitivna potvrđuje  nakon izvršene uplate od 30 % od ukupne sume.

nero cd burner kostenlos downloaden