Apartman 1

Apartman 1

 

  • TV sala: lokalni programi i kablovska televizija
  • Restoran: 120 mjesta
  • Klima: sve soba
  • Pogled na more: ve?ina soba
  • Fri?ider: svaki apartman
  • TV u svakoj sobi
  • Snabdevanje vodom: sopstveni rezervoar
  • Terasa : ve?ina apartmana
  • Parking: sa no?nim ?uvarom

 

?Rezervaciju mo?ete izvr?iti on-line, telefonom ili e-mailom. Rezervacija se kao definitivna potvr?uje ?nakon izvr?ene uplate od 30 % od ukupne sume.