Trokrevetan - treći sprat,pogled na more

Četvorokrevetna soba

Četvorokrevetna soba

  • TV sala: lokalni programi i kablovska televizija
  • Restoran: 120 mjesta
  • Klima: sve soba
  • Pogled na more: ve?ina soba
  • Frižider: svaki apartman
  • TV u svakoj sobi
  • Snabdevanje vodom: sopstveni rezervoar
  • Terasa : ve?ina apartmana
  • Parking: sa noćnim čuvarom

Rezervaciju mo?ete izvršiti on-line, telefonom ili e-mailom. Rezervacija se kao definitivna potvr?uje nakon izvršene uplate od 30 % od ukupne sume.