LUX apartman 1

LUX apartman 1

 

Kod kru?nog toka kod hotela “Aleksandra”.

Udaljenost od pla?e 50 metara.

Kvadratura 120 m2.

?akuzi kada,

centralno grijanje,

3 klima uredjaja,

telefoni.

TV

30 godina rada i miran deo grada.

Zamena pe?kira, toalet papir i sapun kao u hotelu.

Posteljina 3-4 dana. Eventualno internet.

 

Rezervaciju mo?ete izvr?iti on-line, telefonom ili e-mailom. Rezervacija se kao definitivna potvr?uje nakon izvr?ene uplate

od 30 % od ukupne sume.